Reacciones de precipitación

Una reacción de precipitación es aquella que tiene lugar entre iones en disolución para formar sustancias insolubles.

La formación de precipitados es una de las aplicaciones más importantes del producto de solubilidad, muy utilizada en análisis químicos.

Supongamos que disponemos de dos disoluciones de dos sales solubles, por ejemplo, NaCl y AgN03; al añadir una sobre otra, se forma un precipitado de AgCl.


Tanto el NaCl como el AgN03 son sales solubles y además electrólitos fuertes, por lo que se encuentran totalmente ionizados. La reacción que se produce entre las dos disoluciones es la siguiente:

La formación de un precipitado tiene lugar siempre que pueda formarse una sal poco soluble entre los iones de distinta carga, que proceden de ambas disoluciones.

La formación de precipitados de sales poco solubles tiene gran interés en química analítica, ya que muchas veces se necesita precipitar sólo algunos de los iones que contiene una disolución; el método utilizado se llama precipitación fraccionada y se basa en los diferentes valores del Kps, de las sales que van a precipitar.

Si pretendemos separar los iones yoduro, I-, de los iones cloruro, Cl- , tenemos que añadir una disolución de iones plata, Ag+ , con la que se forman las dos sales insolubles, AgI y AgCl, cuyos KpS son:Precipita primero el AgI, ya que su Kps es menor; si añadimos más iones Ag+, lo hará el AgCl.

La mayor dificultad es el control de la cantidad de iones Ag+ añadida, que permita la precipitación de una sola de las sales para poderla separar por filtración, antes de que comience la precipitación de la otra.

Esto se puede solventar utilizando una reacción auxiliar que regule la concentración del ion precipitante, por ejemplo, el pH de la disolución.

Una de las precipitaciones, reguladas por el pH, más utilizadas en la marcha analítica es la precipitación de los sulfuros metálicos.


1 comentarios:

 1. Dĩ nhiên ở đồng cấp thực lực, tam đại Thú Tộc cùng Hắc Ám Thần Điện Đấu Tôn trở lên cũng ngã xuống so với Nhạc gia nhiều hơn mấy lần, lúc này có một trăm Kim Long hộ vệ đội có mười thành Kim Long Chi Thể, mỗi người đều có Ẩn Thân Phù cùng Kim Long Chi Thể, quả thực đối thủ đồng cấp chính là tàn sát.

  Lúc này thân ảnh màu trắng xuất hiện, Nhạc Thành đầu tiên là đánh giá một Đạo thân ảnh màu trắng, dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữcảm giác hơi thở chính là Nhạc gia Nhạc Tề Lão Tổ, khí tức trên thân so với Hắc Ám Thần Điện Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn mạnh hơn một chút, có thể là Thất Tinh Đấu Thánh.

  Nhìn vào thân ảnh màu trắng, Nhạc Thành nhìn ra được Nhạc Tề lão giả cùng Nhạc Thiên lão tổ có ba phần tương tự, Nhạc Thiên lão tổ cùng Nhạc Tề Lão Tổ vốn là hai huynh đệ.

  Mà ở trên người lão giả này, Nhạc Thành cũng cảm giác được mặc dù hơi thở trên người Nhạc Tề

  ResponderEliminar

Paginas mas visitadas