Relación entre solubilidad y producto de solubilidad

Consideremos una sal de estequiometría cualquiera, AmBn, que está en equilibrio con su disolución saturada y ésta se encuentra totalmente disociada en sus iones:


Cuando se disuelve 1 mol de la sal AmBn, debido a su estequiometría, se obtienen m moles de An+ y n moles de Bm-; si la cantidad disuelta es la solubilidad s ( en mol/l ), la concentración de An+ es m • s, y la de Bm-, n • s:

Aplicando la ecuación del Kps, y despejando la solubilidad, tendremos:


de donde:


Relación entre solubilidad y producto de solubilidad
Esta ecuación nos permite calcular la solubilidad molar en función del producto de solubilidad.
 
Expresión de la solubilidad para distintas estequiometrías
 
Expresión de la solubilidad para distintas estequiometrías


 


2 comentarios:

 1. Lão Tổ dị thường cường hãn, nhưng muốn cùng Nhạc Thiên lão tổ so sánh, thiếu hụt một loại khí chất, khí chất này Nhạc Thành nhất thời cũng khôngdongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ biết hình dung như thế nào, nhưng đó chính là thiếu hụt một loại khí phách vô hình, Nhạc Thiên lão tổ là linh hồn thể, một cổ khí phách vô hình trên người toát ra cũng làm cho mọi người có cảm giác kính sợ.

  - Thất Thiên Tôn, rất lâu không thấy, cũng hơn hai trăm năm, không nghĩ tới bằng vào các ngươi cũng có lá gan xông tới Nhạc gia sao.

  Nhạc Tề Lão Tổ sắc mặt trầm xuống nhìn Thất Thiên Tôn nói.

  - Hừ, Nhạc Tề, cũng đã hơn hai trăm năm, ngươi cũng vẫn chỉ là Thất Tinh Đấu Thánh mà thôi, hai người chúng ta đối phó với ngươi là đủ rồi.

  Thất Thiên Tôn nhìn Nhạc Tề Lão Tổ lạnh nhạt nói, hắn đánh giá thực lực Nhạc Tề, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh.

  ResponderEliminar

Paginas mas visitadas